ไขมันทรานส์ (Trans-Fat)

ไขมันทรานส์ (Trans-Fat) สามารถพบได้จากธรรมชาติและอุตสาหกรรม โดย แบบธรรมชาติ

พบได้ในเนื้อวัว ควาย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส พบได้ในปริมาณน้อย

ในอุตสาหกรรม จะเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง

ไขมันทรานส์จะพบได้ในผลิตภัณฑ์

เนยเทียม เนยขาว ของทอดแบบน้ำมันท่วม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

มีการจำกัดปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน คือ

ปริมาณสูงสุดในการบริโภคไขมันทรานส์ ไม่เกิน 2 กรัม/วัน หรือ 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค

ปริมาณสูงสุดในการบริโภคไขมันอิ่มตัว ไม่เกิน 20 กรัม/วัน หรือ 5 กรัม/มื้อ

อันตรายของไขมันทรานส์ 

1.ช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL)

2.เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดสูงขึ้น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยไขมันทรานส์ บนฉลากห้ามระบุว่า ไม่มีไขมันทรานส์ แต่ให้ใช้คำว่า

“ปราศจากไขมันทรานส์” หรือ “ปลอดภัยจากไขมันทรานส์”