สารให้ความข้นหนืดกับผลิตภัณฑ์อาหาร

ไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloid) คือ โพลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ที่ได้จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ซึ่งจะจับกับโมเลกุลของน้ำได้ดี

ส่วนใหญ่ไฮโดรคอลลอยด์ใช้ทำอะไร ในอุตสาหกรรมอาหาร

  • ช่วยเพิ่มความข้นหนืดให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Thickening Agent)
  • ช่วยเพิ่มความคงตัว (Stabilizer Agent)
  • เป็นสารก่อให้เกิดเจล (Gelling Agent)
  • เป็นสารแทนไขมันในอาหาร

ชนิดของไฮโดรคอลลอยด์กับผลิตภัณฑ์อาหาร

คาราจีแนน (Carageenanไฮโดรคอลลอยด์ที่ได้จาก สาหร่ายสีแดง

ประโยชน์ : ช่วยให้เกิดเจลแก่ผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมัน ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

สามารถใช้ร่วมกับ บุก เจลาติน และ Carboxymethyl Cellulose

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่,น้ำผลไม้,ซอสและน้ำสลัด และไอศกรีม

เพคติน (Pectin)

ไฮโดรคอลลอยด์ที่ได้จากเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม

ประโยชน์ : ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมัน ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันการตกตะกอนของโปรตีนในนม

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์แยม,เยลลี่

Carboxymethyl Cellulose (CMCคือ ไฮโดรคอลลอยด์ คือ อนุพันธ์จากเซลลูโลส

ประโยชน์ : เพื่อให้ความหนืด,ความคงตัว,และสามารถช่วยให้น้ำมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้

ผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำไปใช้ : ซอส ซุป และน้ำสลัด