สารเคลือบผิวเป็นอันตรายหรือไม่

สารเคลือบผิว คือ สารที่เป็นชั้นบางๆเคลือบอยู่ภายนอกของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น ลดอัตราการคายน้ำ ควบคุมความชื้น ยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ชนิดของสารเคลือบผิว

1.สารเคลือบผิวชนิดที่รับประทานไม่ได้

  เป็นสารที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือจากไขสังเคราะห์ โดยขบวนการทางเคมี

ใช้เคลือบเพื่อทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์มันเงา และลดการระเหยกก๊าซของผลิตภัณฑ์

Paraffin wax

ข้อเสีย : เมื่อใช้สารตัวนี้ในการเคลือบจะทำให้อัตราการยอมให้น้ำผ่านเกิดขึ้นน้อย ส่งผลให้การสุกของผลไม้ผิดปกติ และเกิดกลิ่นผิดปกติ

Polyethylene wax

ลดการสูญเสียน้ำและมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดี นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในการผสมสารเคลือบผิว

มีข้อจำกัด คือ บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสารเคลือบผิวผลไม้

2.สารเคลือบชนิดที่รับประทานได้ เป็นสารที่ผลิตจากธรรมชาติ ได้แก่พวกสารประกอบโพลีแซคคาไรด์ โปรตีน และไขมัน  เช่น เชลแล็ค (Shellac)  

ให้ความเป็นมันเงาน้อยกว่าสารเคลือบกลุ่มที่ 1 แต่ยืดอายุคุณภาพผลไม้ได้ยาวนานกว่า

นิยมใช้กับ แอปเปิ้ล แพร์ พลับ มะเขือเทศ สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ไคโตซาน (Chitosan)

สกัดได้จากกระดองปู กระดองปลาหมึก และเปลือกกุ้ง

ช่วยลดการสูญเสียของน้ำของลิตภัณฑ์

ชะลอการสุกของผลไม้

ทำให้ผลไม้ต้านทานต่อการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว