color

15 Jan: ความสวยจากสีผสมอาหาร

สำหรับอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีสีสันที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตมักจะคิดว่าสีสันที่สวยงามจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี แต่นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังมีอันตรายที่แฝงมาด้วย ดังนั้น เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและควรเลือกที่ปลอดภัยมากที่สุด สีผสมอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.สีจากธรรมชาติ คือ ได้มาจากพืช สัตว์และแร่ธาตุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1.1 สีจากอินทรีย์ จะเป็นสีที่ได้จากการสกัดพืช…

Low Sodium 2

15 Dec: ลดเกลือ ลดโรค

แหล่งอาหารที่พบโซเดียมในปริมาณมาก เครื่องปรุง เช่น ซอส กะปิ อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว ในปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมเกินไป 2 เท่า ในปริมาณที่ควรได้รับ/วัน ปริมาณโซเดียมที่ต้องการ/วัน = 2000-3000 มก./วัน ควรบริโภคเกลือ ไม่เกิน 5 ก./คน/วัน…

trans-fat 2

20 Sep: ไขมันทรานส์ (Trans-Fat)

ไขมันทรานส์ (Trans-Fat) สามารถพบได้จากธรรมชาติและอุตสาหกรรม โดย แบบธรรมชาติ พบได้ในเนื้อวัว ควาย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส พบได้ในปริมาณน้อย ในอุตสาหกรรม จะเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไขมันทรานส์จะพบได้ในผลิตภัณฑ์ เนยเทียม…

Antioxidant2

20 Aug: วัตถุกันหืนในอาหาร

วัตถุกันหืนในอาหาร วัตถุกันหืน (Antioxidant) คือ สารที่ป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร กลไกการเกิดการหืนของผลิตภัณฑ์ คือ การที่สารจะทำการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน โดยวัตถุกันหืนจะทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ ทำให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันหยุดชะงัก และจะเหลืออนุมูลของวัตถุกันหืน ประเภทของวัตถุกันหืน วัตถุกันหืนตามธรรมชาติ ได้แก่ 1.วิตามินอี และวิตามินซี 2.สารประกอบประเภทฟีนอลิก เช่น กรดฟีนอลิก…

Sweetener 2

18 Jul: สารให้ความหวาน ทางเลือกของคนลดน้ำตาล

สารให้ความหวานในปัจจุบันจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.สารให้ความหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ น้ำตาลแอลกอฮอล์ 1.1 น้ำตาลแอลกอฮอล์ ได้แก่ ซอร์บิทอล ไซลิทอล มักพบในลูกอมและหมากฝรั่ง สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รับประทานไม่เกินวันละ 30-50 กรัม  2.สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ แอสปาแตม, Acesulfame…