trans-fat 2

20 Sep: ไขมันทรานส์ (Trans-Fat)

ไขมันทรานส์ (Trans-Fat) สามารถพบได้จากธรรมชาติและอุตสาหกรรม โดย แบบธรรมชาติ พบได้ในเนื้อวัว ควาย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส พบได้ในปริมาณน้อย ในอุตสาหกรรม จะเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไขมันทรานส์จะพบได้ในผลิตภัณฑ์ เนยเทียม…

Antioxidant2

20 Aug: วัตถุกันหืนในอาหาร

วัตถุกันหืนในอาหาร วัตถุกันหืน (Antioxidant) คือ สารที่ป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร กลไกการเกิดการหืนของผลิตภัณฑ์ คือ การที่สารจะทำการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน โดยวัตถุกันหืนจะทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ ทำให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันหยุดชะงัก และจะเหลืออนุมูลของวัตถุกันหืน ประเภทของวัตถุกันหืน วัตถุกันหืนตามธรรมชาติ ได้แก่ 1.วิตามินอี และวิตามินซี 2.สารประกอบประเภทฟีนอลิก เช่น กรดฟีนอลิก…

Sweetener 2

18 Jul: สารให้ความหวาน ทางเลือกของคนลดน้ำตาล

สารให้ความหวานในปัจจุบันจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.สารให้ความหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ น้ำตาลแอลกอฮอล์ 1.1 น้ำตาลแอลกอฮอล์ ได้แก่ ซอร์บิทอล ไซลิทอล มักพบในลูกอมและหมากฝรั่ง สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รับประทานไม่เกินวันละ 30-50 กรัม  2.สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ แอสปาแตม, Acesulfame…

Food Additive 2

04 Jun: สารกันบูด เป็นอันตรายหรือไม่?

สารกันบูด เป็นอันตรายหรือไม่ สารกันเสีย คือ สารที่ช่วยป้องกันการเน่าเสียของอาหาร โดยทำการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท สารธรรมชาติ เช่น กรดอะซิติกหรือกรดน้ำส้มสายชู เช่น สารสกัดจากส้ม มะนาว เป็นต้น สารสังเคราะห์ เกลือของสารประเภทกรด เช่น เกลือเบนโซเอต…

Food Add คือ

30 May: วัตถุเจือปนอาหาร เป็นประโยชน์หรือเป็นภัย

  วัตถุเจือปนอาหาร คือ สารที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร แต่เติมลงไปในอาหารเพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต การรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาจเติมไปในระหว่างการแปรรูป การบรรจุ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทำไมต้องใส่วัตถุเจือปนอาหาร? 1.เพื่อต้องการเก็บรักษาหรือยืดอายุการเก็บของอาหาร  เนื่องจากปัจจัยการเสื่อมเสียของอาหารอย่างหนึ่งจะเกิดจากอุณหภูมิและความชื้น 2ปัจจัยนี้จะเร่งสภาวะการเสื่อมเสียของอาหาร ทั้งจากปฏิกิริยาทางเคมีและจุลินทรีย์ จึงจำเป็นต้องใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย 2.เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รสของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค…