Type of food add

21 May: ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุกันเสีย สารกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ โดยจะควบคุมการเจริญเติบโตหรือทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหาร วัตถุกันหืน จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะป้องกันการเสื่อมเสียผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหืน และมีสี รสชาติผิดไปจากเดิม ซึ่งจะเกิดจากอาหารประเภทน้ำมัน ไขมัน เป็นส่วนใหญ่ สี จะใช้เพื่อแต่งสีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดดเด่นน่าสนใจ อาจแต่งให้คล้ายกับธรรมชาติ และอาจใช้เพื่อจำแนกกลิ่น รสชาติของอาหารได้ สารปรับความเป็นกรด-ด่าง วัตถุประสงค์ของสารกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ป้องกันการเกิดสีน้ำตาล…

black jelly

23 Apr: ไขมันทรานส์คืออะไร

  พบได้ในเนื้อวัว ควาย และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส พบได้ในปริมาณน้อย เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง