OPEN VACANCIES
Junior-Senior Sale Representative
พนักงานขายเคมีภัณฑ์ (Food, Cosmetic, Pharmaceutical Additive)
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้แก่ MS Office, Email, ERP
  • มีประสบการณ์ด้านการขายกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอางค์/บรรจุภัณฑ์/ยา 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีความรู้ด้านเคมีภัณฑ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร
  • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  • สมัครทาง Email

สวัสดิการ

  • COMMISSION
  • INCENTIVE

เงืนเดือน 

  • ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล บริษัท สหสิทธิ์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ๊กปอร์ต (ประเทศไทย)จำกัด
เลขที่ 16 ซอย สุขุมวิท56 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
โทร 02-3315461-4 Email: info@sahasith.co.th

DOCUMENT CONTROL