OPEN VACANCIES
Junior-Senior Sale Representative

พนักงานขายเคมีภัณฑ์ (Food, Cosmetic, Pharmaceutical Additive)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้แก่ MS Office, Email, ERP
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอางค์/บรรจุภัณฑ์/ยา 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ด้านเคมีภัณฑ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร                                                                                                                                         

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครทาง E-mail

สวัสดิการ

 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • Commission
 • Incentive

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท. สหสิทธิ์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ๊กปอร์ต (ประเทศไทย) / Sahasith co., ltd.
เลขที่ 16 ซอยสายทิพย์ (สุขุมวิท 56) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
โทร 02-331-5461-4 email: info@sahasith.co.th

DOCUMENT CONTROL